Еxcerpt from the Bulgarian specialized legislation concerning grain trade in Bulgarian language as well as helpful internet links.ЗАКОН ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНО

ЗАКОН за съхранение и търговия със зърно.doc 196.0KB


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ГАРАНЦИОНЕН ФОНД НА ПУБЛИЧНИТЕ СКЛАДОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО И НЕГОВИТЕ ФУНКЦИИ

НАРЕДБА - Гаранционен фонд.doc 58.5KB


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ СКЛАДОВЕ ЗА ЗЪРНО, РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЪРНОХРАНИЛИЩАТА И ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДРУГИТЕ ОБЕКТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО И ЗА КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ

НАРЕДБА за лицензиране на публичните складове.doc 195.0KB


НАРЕДБА № 3 ОТ 16 ЮЛИ 1999 ЗА СКЛАДОВИЯ РЕГИСТЪР ПРИ ПУБЛИЧЕН СКЛАД

НАРЕДБА № 3.doc 78.5KB


НАРЕДБА № 10 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА РЕДА НА КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ НА СКЛАДОВЕТЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ИЗКУПЕНО ПРИ НАМЕСА НА ПАЗАРА ЗЪРНО

НАРЕДБА № 10 - 19.09.2005.doc 142.0KB


НАРЕДБА № 23 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ВЛОГ НА ЗЪРНО ОТ РЕГИСТРИРАНИ ЗЪРНОХРАНИЛИЩА

НАРЕДБА № 23 - 22.02.2006.doc 71.0KB


НАРЕДБА № 26 ОТ 24 ЮНИ 2003 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО И РЕДА ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ЗЪРНОТО ПРИ ИНТЕРВЕНЦИОННО ИЗКУПУВАНЕ

НАРЕДБА № 26 - 24.06.2003.doc 224.5KB


НАРЕДБА № 28 ОТ 8 ЮЛИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАМЕСА НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ

НАРЕДБА № 28 - 08.07.2003.doc 76.0KB


НАРЕДБА № 39 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЗЪРНЕНИТЕ ПРОДУКТИ

НАРЕДБА № 39 - 15.092003.doc 299.5KB


НАРЕДБА № 40 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА РЕДА НА РЕГИСТРИРАНЕ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЗЪРНО, ВОДЕНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА РЕГИСТЪРА И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ

НАРЕДБА № 40 - 15.092003.doc 77.0KB